วันที่ 4 ส.ค. 63 เวลา 1500 - 1600 วทบ. จัดการอบรมความรู้พื้นฐานที่สำคัญครั้งที่ 20 เรื่อง ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับลูกจ้างและพนักงานราชการได้เพิ่มพูนความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและสอบบรรจุเป็นนายทหารชั้นประทวนในโอกาสต่างๆ
วันที่ 4 ส.ค.63 เวลา 0800 วทบ.ตกแต่งสถานที่เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม
เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 63 เวลา 1000-1200 วทบ.ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเรื่องการตั้งคำถาม (Making Question) ตามโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้กับกำลังพล ระดับนายทหารประทวน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ครั้งที่ 24 ในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Google Classroom และกลุ่มไลน์ English in daily life @AWC. ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ ผู้สอนได้ลงเนื้อหาและคอนเท้นท์ในเรื่องการตั้งคำถาม ซึ่งมีทั้งการตั้งคำถามปลายเปิดและคำถามปลายปิด เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาแล้ว สามารถนำไปตั้งคำถาม ประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ผู้สอนมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนหลังจากจบคลาสเรียน โดยให้ผู้เรียนฝึกตั้งคำถามตามหัวข้อที่ได้กำหนดไว้คือ “อยากชวนเธอไปดูหนัง” ซึ่งผลการประเมินนั้น ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน และสามารถตั้งคำถามได้ถูกต้องตามหัวข้อที่กำหนดไว้ แต่อาจจะมีการใช้ไวยากรณ์ผิดไปบ้างเล็กน้อย ซึ่งในส่วนนี้สามารถเรียนรู้และพัฒนาเพิ่มเติมได้
วันที่​ 4 ส.ค.63​ เวลา​ 0830-1200​ ผบ.วทบ.นำคณาจารย์​ และ​ นศ.วทบ.ชุดที่​ 65 รับฟัง​การบรรยาย​สรุป​และตอบข้อซักถาม​ จากหน่วยงาน​ ดังนี้ *สนจ.ข.ก. โดย​ นาย​ สมศักดิ์​ จังตระกูล ผวจ.ข.ก.ในประเด็นสำคัญ​ ได้แก่ -ยุทธศาสตร์ของ​จังหวัด -การปกครอง/เศรษฐกิจ​ ของจังหวัด -การพัฒนา​จังหวัด​สู่เมืองอัจฉริยะ​ Smart​ City *พล.ม.3 โดย​ พ.อ.ฉกาจพงษ์​ หงษ์ทอง รอง​ ผบ.พล.ม.3​ ในประเด็น​สำคัญ​ ได้แก่ -ด้านการป้องกัน​ประเทศ -การ​รักษา​ความมั่นคง​ภายใน -การปฏิบัติงานที่สำคั​ญ​ของหน่วย -การดำเนินงานตามโครงการทหารพันธุ์​ดี
วันที่ 3 ส.ค. 63 เวลา 1500 - 1600 วทบ. จัดการอบรมความรู้พื้นฐานที่สำคัญครั้งที่ 19 เรื่อง วิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับลูกจ้างและพนักงานราชการได้เพิ่มพูนความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและสอบบรรจุเป็นนายทหารชั้นประทวนในโอกาสต่างๆ
วันที่ 3 ส.ค. 63 เวลา 1309 วทบ. นำ นศ. วทบ.ชุดที่ 65 สักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จว.น.ม. ระหว่างการเดินทางศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเป็นสิริมงคลตลอดการเดินทาง
วันที่​ 3​ ส.ค.63​ เวลา​ 1000-1200​ ผบ.วทบ.นำคณาจารย์​ และ​ นศ.วทบ.ชุดที่​ 65 รับฟัง​การบรรยาย​สรุป​และตอบข้อซักถาม​ จากหน่วยงาน​ ดังนี้ *สนจ.น.ม. โดย​ นาย​ ศักดิ์​สิทธิ์​ สกุลลิขเรศสีมา​ ในประเด็นสำคัญ​ ได้แก่ -ยุทธศาสตร์ของ​จังหวัด -การปกครอง/เศรษฐกิจ​ ของจังหวัด -การพัฒนา​จังหวัด​สู่เมืองอัจฉริยะ​ -การบริหารจัดการภัยพิบัติ​จากธรรมชาติ *ทภ.2​ โดย​ พล.ต.พิเชษฐ์​ อาจฤทธิรงค์​ รอง​ มทภ.2(1) ในประเด็น​สำคัญ​ ได้แก่ -ด้านการป้องกัน​ประเทศ -การ​รักษา​ความมั่นคง​ภายใน -การปฏิบัติงานตามพันธกิจ​ ทบ.​ 3​ ประการ -การเตรียมความพร้อมของหน่วยในการเข้าสู่​ประชาคมอาเซียน
วันที่ 3 ส.ค.63 เวลา 0930 รอง ผบ.วทบ.(ฝวก.) และ คณะ วทบ.เป็นผู้แทนหน่วยร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการเริ่มใหม่ ทบ.ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย วทบ.มีโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) เข้าพิจารณา ณ ห้องประชุม 241 บก.ทบ.โดยมี เสธ.ทบ.เป็นประธาน
วันที่ 3 ส.ค.63 เวลา 0900-1200 อจ.อก.สวบ.วทบ. ได้นำคณะอาจารย์ และ นศ วทบ.65 บัส 5-7 เข้าร่วมชมกิจการโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา โดยมี คุณ อรวรรณ กอบวิทยา ผู้แทน หัวหน้ากองเดินไฟฟ้า โรงไฟฟ้าฯ ให้การต้อนรับและบรรยายวรุปกิจการโรงไฟฟ้า ในการศึกษาดูงาน คณะฯ ได้รับความรู้ในการบริหารยุทธศาสตร์โรงไฟฟ้า การบริลหารความเสี่ยง และการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ EIA และ EHIA นอกจากนี้ยังได้รับความรู้ด้าน car และการทำ PAR ของกิจการโรงไฟฟ้าร่วมด้วย
วันที่ 3 ส.ค.63 เวลา 0545 ผบ.วทบ.หน.คณะเดินทางศึกษาสภาวะแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 3-7 ส.ค.63 นำคณาจารย์ และ ผู้แทน นศ.วทบ.65 สักการะพระรูปจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ ฯ และ ศาลพระภูมิ วทบ.เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนออกเดินทาง
วิทยาลัยการทัพบก

55 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0 2243 6148 อีเมล pr@awc.ac.th

QR code เก็บข้อมูล URL ของหน้าหลักของวิทยาลัยการทัพบก