วันที่​ 1​ พ.ค.63 เวลา​ 1300-1500​ นศ.วทบ.สัมมนา​ฝึก​แผน​ป้องกัน​ประเทศ​ online​ บ่งการที่​ 3​ วิเคราะห์​อะไรคือปัญหา​ โดยพิจารณา​สิ่งที่เป็นช่องว่าง​ หรือสิ่งขัดขวาง​ระหว่าง​ สภาวะแวดล้อมปัจจุบัน​(Current​ system)​ กับสภาวะ​แวดล้อม​ที่ต้องการ​ให้​เกิดขึ้น​ (Desired​ System)​/โดยการกำกับ​ดูแล​ของ​ อจ.ประจำ​กลุ่ม
วันที่​ 1​ พ.ค.63 เวลา​ 0900-1200 นศ.วทบ. แถลงผล​การฝึกแผนป้องกัน​ประเทศ​ online​ บ่งการที่​ 2​ ออกแบบสภาวะแวดล้อม​ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต​ (Desired​ Operation Environment or​ Desired​ System)​ โดยกำหนด​ End State ทางทหารที่ต้องการ​และกำหนดความสัมพันธ์​แต่ละ​ Actors​ ใหม่​ ในสถานการณ์​ที่เปลี่ยนแปลงไป/ โดยมี​ อจ.วทบ.ที่มาปฏิบัติงาน​ และ​ อจ.ประจำกลุ่ม​ เข้ารับฟังการแถลงผล​ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้​ ตามแนวคิด​ Reskill/Upskill
วันที่ 30 เม.ย. 63 เวลา 1330 ผบ.วทบ. เป็นประธานการประชุม นขต.บก.วทบ.และ นขต.วทบ. ติดตามการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม 112 วทบ.
วันที่​ 30​ เม.ย.63 เวลา​ 1300-1500​ นศ.วทบ. สัมมนาฝึกแผนป้องกัน​ประเทศ​ online​ บ่งการที่​ 2​ ออกแบบสภาวะแวดล้อม​ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต​ (Desired​ Operation Environment or​ Desired​ System)​/ โดยการกำกับดูแลของ​ อจ.ประจำกลุ่ม
วันที่​ 30​ เม.ย.63เวลา​ 1300 วทบ.มอบแอลกอฮอล์เพิ่มเติมให้นขต.ไว้ใช้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในสนง.จำนวน 8 แกลลอน
วันที่​ 30 เม.ย.63​ เวลา​ 0900-1200​ นศ.วทบ. แถลงผลการฝึก​ แผนป้องกันประเทศ​ online​ ในบ่งการที่​ 1​ ทำความเข้าใจสภาวะแวดล้อม​ปัจจุบัน​ (Current​ system)​ จากสถานการณ์​ที่กำหนดให้​ โดยวิเคราะห์​ความสัมพันธ์​ขององค์ประกอบ​หรือตัวแสดง​ (Actors)​ ที่เกี่ยวข้องและจัดกลุ่มความสัมพั​นธ์ให้ชัดเจน​/ โดย​ อจ.วทบ.ที่มาปฏิบัติงาน​ และ​ อจ.ประจำกลุ่ม​ เข้ารับฟังการแถลงผล​ เพื่อเป็นการเพิ่มพูน​ความรู้​ ตามแนวคิด​ Reskill/Upskill
วันที่​ 29 เม.ย.63​ เวลา​ 0900-1500​ นศ.วทบ. สัมมนาฝึก​ แผนป้องกันประเทศ​ online​ ในบ่งการที่​ 1​ ทำความเข้าใจสภาวะแวดล้อม​ปัจจุบัน​ (Current​ system)​ จากสถานการณ์​ที่กำหนดให้​ โดยวิเคราะห์​ความสัมพันธ์​ขององค์ประกอบ​หรือตัวแสดง​ (Actors)​ ที่เกี่ยวข้องและจัดกลุ่มความสัมพั​นธ์ให้ชัดเจน​/ โดยการกำกับดูแลของ​ อจ.ประจำกลุ่ม
วันที่ 29 เม.ย.63 เวลา 0800 วทบ. จัดการประชุมปรับปฏิทินการศึกษา และประสานงานกับส่วนวิชาฯ ในการเตรียมการแต่เนิ่นตามสถานการณ์ พ.ร.ก.ฉุกเฉินในห้วง Covid19 โดยมี รอง ผบ.วทบ. (ฝวก.) เป็นประธาน ณ ห้อง 203
วันที่​ 28​ เม.ย.63​ เวลา​ 1300-1500​ นศ.วทบ.สัมมนาฝึก​ แผนป้องกันประเทศ​ online​ ในบ่งการที่​ 1​ ทำความเข้าใจสภาวะแวดล้อม​ปัจจุบัน​ (Current​ system)​ จากสถานการณ์​ที่กำหนดให้​ โดยวิเคราะห์​ความสัมพันธ์​ขององค์ประกอบ​หรือตัวแสดง​ (Actors)​ ที่เกี่ยวข้องและจัดกลุ่มความสัมพั​นธ์ให้ชัดเจน​ :โดยการกำกับดูแลของ​ อจ.ประจำกลุ่ม
วันที่ 28 เม.ย. 63เวลา 1000 วทบ.ให้การต้อนรับพ.อ.บรรเจิด สนามทอง หน.ชุดประเมินการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นที่ ยศ.ทบ.
วิทยาลัยการทัพบก

55 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0 2243 6148 อีเมล pr@awc.ac.th

QR code เก็บข้อมูล URL ของหน้าหลักของวิทยาลัยการทัพบก